حضرت‌زهرا ( علیها السلام‌) در رابطه‌با دعاى‌روز جمعه‌از رسول‌گرامى‌اسلام‌نقل‌ فرمودند که‌: در روز جمعه‌ساعتى‌است‌که‌هر خواسته‌خیر و نیکویى‌در آن‌ساعت‌به‌ اجابت‌مى‌رسد . پرسیدم‌: یا رسول‌الله‌کدام‌ساعت‌است‌؟ فرمودند : آنگاه‌که‌  نصف‌خورشید در افق‌پنهان‌شود .

 

(کنز العمال‌، ج‌7 ، ص‌766)