از تعهد و تدیّن شما سپاسگزاریم و در جواب نکات چندی را یادآور می‏شوم امیداست که ان‏شاءاللّه‏ مؤثر افتد. می‏دانید که در امر و نهی شرایط ویژه‏ای حاکم است که باید رعایت گردد و چقدر به جا است که در این زمینه به تحریرالوسیله یا ترجمه آن از حضرت امام(ره) مراجعه فرمایید ولی در عین حال به برخی از شرایط اشاره می‏کنیم:

  1- نسبت به حرمت موضوعی که در نظر دارید یقین داشته باشید،

  2- تذکر و یادآوری شما باید به تدریج و با مقدمات باشد،

  3- حتی الامکان از صراحت اجتناب نموده و با کنایه واشاره گوشزد کنید،

  4- گاهی مطلب را به صورت سؤال درآورده و در لباس شاگردی به تنبّه ایشان بپردازید،

  5- خودتان در پیرامون موضوع مایه مطالعاتی داشته باشید که به مناسبت بتوانید از بازده شوم آن گناه سخن بگویید،

  6- از تندی و خشونت به شدت پرهیز کنید و با حفظ احترام پدر در این رهگذر ملایمت را شعار خود سازید،

  7- اگر زمینه مساعدی می‏بینید پیشنهاد کنید موضوع را به صورت سؤال درآورده و در همین نامه‏ها از فتوای مرجع و عواقب سوء چنین حرامی بپرسید و پاسخ را به ایشان ارائه دهید،

  8- اگر اهل مطالعه هستند کتابی مربوط به حرمت آن موضوع و آثار شوم گناه را در دسترس ایشان قرار دهید،

  9- مطمئن باشید که یادآوری و تذکر بی‏تأثیر نخواهد بود.  و ذکر فان الذکری تنفع المؤمنین ، (ذاریات، آیه 55).    ازاین‏رو تا آنجا که احتمال تأثیر می‏دهید از وظیفه خود دست نکشید و مأیوس نباشید،

  10- و در نهایت اگر به فرض نتیجه نگرفتید، شما وظیفه خویش را به انجام رسانده‏اید که  و ما علی الرسول الا البلاغ المبین  پیامبر وظیفه‏ای جز ابلاغ آشکار ندارد . (نور، آیه 54).ر